فارسی

Aspadkv presence in Tehran International Fair in 94 (place Aspadkv)

Aspadkv company this year as last year at the International Exhibition of Oil, Gas and Petrochemical and refining will be active. Company booth space below. (Outdoor entrance hall 42) Aspadkv company this year as last year at the International Exhibition of Oil, Gas and Petrochemical and refining will be active. Company booth space below. (Outdoor […]

Aspadkv presence in Tehran International Fair in 93 (place Aspadkv)

شرکت اسپادکو همچون سال گذشته امسال هم در نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی و پالایش حضوری فعال خواهد داشت . مکان غرفه شرکت در زیر آمده است .(فضای باز ورودی سالن 41)