حضور اسپادکو در نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۴

//حضور اسپادکو در نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۴
حضور اسپادکو در نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۴ 2017-12-09T19:41:23+00:00

Project Description

اسپاد صنعت پرتیکان

شرکت اسپادکو همچون سالهای گذشته امسال هم در نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی و پالایش حضوری فعال خواهد داشت . مکان غرفه شرکت در زیر آمده است .(فضای باز ورودی سالن ۴۲)