حضور اسپادکو در نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۶

//حضور اسپادکو در نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۶
حضور اسپادکو در نمایشگاه بین المللی تهران سال ۱۳۹۶ 2017-12-09T13:16:18+00:00

Project Description

اسپاد صنعت پرتیکان

شرکت اسپادکو همچون سالهای گذشته امسال هم در نمایشگاه بین المللی نفت گاز و پتروشیمی و پالایش حضوری فعال خواهد داشت . مکان غرفه شرکت در زیر آمده است .(فضای باز ورودی سالن ۴۲)