English

رول مقاطع پروفیلی (Section Bending)

یکی از نقاط قوت این شرکت خدمات خمکاری مقاطع فولادی با بالاترین ظرفیت در کشور می باشد  که همیشه تلاش این گروه بر خدمات و کیفیت به مشتریان خود بوده است، اکنون بالاترین ظرفیت خمکاری مقاطع فولادی در کشور را داریم و با تجربه خود حداقل محدودیت ها را برای طراحی سازه های خاص برای مشتریان خود ایجاد کرده ایم.

ظرفیت و توانایی

در اسپاد صنعت ما خم سرد مقاطع را به طور جامع و بی نظیر ارائه می دهیم. مزایا در شرح ذیل است:

  • ظرفیت خم و توانایی کنترل بزرگترین مقاطع
  • طیف وسیعی از توانایی
  • پیشرفته ترین سیستم خم در دسترس
  • امکان تولید خم های متعدد
  • سرعت و کارآمد تر در مقایسه با روش های دیگر
  • کنترل کامل و ثبت فرایند

برای اطمینان استفاده از مواد موثر و کارآمد، قبل از سفارش انالیز متریال را ارائه می دهیم . این همکاری ما با مشتری باعث دستیابی به رقابتی بی نظیر و پیشرفت درست در بازاری است که به آنها خدمات ارائه می شود.

فرآیند

در فرایند خمکاری مقاطع پروفیلی پس از قرار گرفتن پروفیل مورد نظر در بین غلطک ها، با اعمال فشار غلطک مرکزی (اعمال نیروی بالاتر از استحکام تسلیم قطعه) خم ایجاد می شود و نیز با حرکت دورانی غلطک ها خمکاری به صورت متوالی صورت می گیرد و شاهد ایجاد قوس در مقطع مورد نظر خواهیم بود.

1231234555-2

هنگامی که مقطع از طریق غلطک به حرکت در آمده، در برخورد با رول سوم آن منحرف خواهد شد.انحراف ایجاد شده به موقعیت غلطک بستگی دارد. انحراف بیشتر خم شدن بیشتر مقطع رابه دنبال خواهد داشت.

THE METALLURGY OF CURVING STEEL

برای خم کاری مقاطع مختلف،  قطعات در قالب های مختلف و متناسب قرار می گیرد در خمکاری مقاطعی نظیر H ،I  ، U در  جهت جان علاوه بر غلطک های اصلی نیاز به غلطک های کمکی و متناسب با مشخصات قطعه دارد که این قلطک ها مقاطع مورد نظر را در جهت های مختلف کنترل کرده تا اعمال نیرو به صورت صحیح صورت گرفته و قطعه پس از گذشتن از بین غلطک ها دچار دفرمگی و اعوجاج نگردد.

a4451-2

همانطور که گفته شد تنش اعمالی باید بزرگتر از استحکام تسلیم باشد تا قطعه پس از گذشتن از ناحیه الاستیک وارد منطقه پلاستیک شده و حداقل Spring Back را داشته باشیم و همانطور که در شکل مشخص است تنش کمتر از استحکام تسلیم ناپایدار خواهد بود.

41a-2

با فرمدهی به روش سرد پدیده کار سختی ایجاد می گردد که سختی بستگی به شعاع مورد نظر و هندسه قطعه دارد. که نتایج تنش و کرنش در نمودار بالا نشان داده شده است که در اثر کار سختی انعطاف پذیری قطعه پایین آمده است و شکنندگی قطعه بیشتر می شود.

در قوس خارجی قطعه کشیدگی ایجاد می شود و ضخامت دیواره نازک تر و در قوس داخلی قطعه دچار لهیدگی و ضخامت دیواره بیشتر می شود که در شعاع های پایین در قوس داخلی تمایل به اعوجاج وجود دارد که تلاش ما در سال های گذشته انجام قوس های کم با کمترین اعوجاج ممکن بوده است.